• Štampa

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

 

 1. Mилинковић Александра- председник стручног већа, професор математике
 2. Алимпић Ђурађ, професор математике
 3. Вешић Горданапрофесор математике
 4. Ковачевић Ђурђица, професор математике
 5. Павић Мирјана, професор математике
 6. Костић Борисав, професор математике
 7. Јакшић Надеждапрофесор информатике и рачунарства
 8. Пилиповић Маријапрофесор информатике и рачунарства
 9. Павлица Зоран, професор информатике и рачунарства
 10. Вуковић Анита, професор информатике и рачунарства
 11. Јеремић Дејан, професор информатике и рачунарства