• Štampa

СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈА

 

  1. Прица Јовица - председник стручног већа, професор саобраћајне групе предмета
  2. Mр маш. Милорад Гегић, професор, ДЕТАЉ БИОГРАФИЈЕ
  3. Крговић Драгица, професор саобраћајне групе предмета
  4. Ћурчић Бојан, професор саобраћајне групе предмета
  5. Белић Зоран, наставник практичне наставе
  6. Ранковић Стева, инструктор вожње
  7. Ђурић Љиљана, инструктор вожње
  8. Лујановић Синишаинструктор вожње