• Štampa
Директор Техничке школе Шабац БРАНКА МИЛИЋЕВИЋ
Помоћник директора Милан Живковић
Секретар Катарина Савић
Координатор практичне наставе Драгољуб Макевић
Школски психолог Душанка Јовановић
Школски педагог Данијела Живановић

 
Референт

Мирјана Јовановић

Весна Панић

Рачуноводство Мила Миловановић
Благајник Емина Прица
Библиотекар Снежана Ранковић
 
   
Чланови школског одбора:
  1. Александра Милинковић- председник школског одбора
  2. Недељко Бабић- представник локалне самоуправе
  3. Верољуб Илић - представник локалне самоуправе
  4. Милан Стојићевићпредставник локалне самоуправећ -
  5. Љиљана Ђорђевић- представник наставничког већа школе
  6. Драган Чикарић- представник наставничког већа школе
  7. Борисав Спајић- представник савета родитеља
  8. Јулијана Николић - представник савета родитеља
  9. Јасмина Николић - представник савета родитеља

    Oливера Дамњановић, председник Уније синдиката просветних радника РС