• Štampa
Директор Техничке школе Шабац БРАНКА МИЛИЋЕВИЋ
Помоћник директора Љиљана Ђорђевић
Секретар Катарина Лукић Савић
Координатор практичне наставе Драгољуб Макевић
Школски психолог Душанка Јовановић
Школски педагог Данијела Живановић

 
Референт Јагода Миловановић
Рачуноводство Мила Миловановић
Благајник Емина Прица
Библиотекар Снежана Ранковић
 
   
Чланови школског одбора:
  1. Милан Живковић- председник школског одбора
  2. Недељко Бабић- представник локалне самоуправе
  3. Верољуб Илић - представник локалне самоуправе
  4. Милан Стојићевићпредставник локалне самоуправећ -
  5. Александра Милинковић - представник наставничког већа школе
  6. Драган Чикарић- представник наставничког већа школе
  7. Раденко Којић- представник савета родитеља
  8. Јулијана Николић - представник савета родитеља
  9. Милан Димитријевић - представник савета родитеља

    Oливера Дамњановић, председник Уније синдиката просветних радника РС

     Ђорђе Панић, (IV1), представник ученичког парламента

     Лука Ћирић, (IV1), представник ученичког парламента