• Štampa
Директор Техничке школе Шабац БРАНКА МИЛИЋЕВИЋ
Помоћник директора Чедомир Смиљанић
Секретар Добрила Љубисављевић
Координатор практичне наставе Драгољуб Макевић
Школски психолог Душанка Јовановић
Школски педагог Данијела Живановић

 
Референт Јагода Миловановић
Рачуноводство Мила Миловановић
Благајник Емина Прица
Библиотекар Снежана Ранковић
 
   
Чланови школског одбора:
  1. Милан Живковић- председник школског одбора
  2. Недељко Бабић- представник локалне самоуправе
  3. Верољуб Илић - представник локалне самоуправе
  4. Милан Стојићевићпредставник локалне самоуправећ -
  5. Александра Милинковић - представник наставничког већа школе
  6. Драган Чикарић- представник наставничког већа школе
  7. Биљана Вркљан- представник савета родитеља
  8. Драгана Дрљачић - представник савета родитеља
  9. Милан Димитријевић - представник савета родитеља

    Oливера Дамњановић, председник Уније синдиката просветних радника РС

     Јована Ђујејић, (IV1), представник ученичког парламента

     Лука Ћирић, (IV1), представник ученичког парламента