СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВА

 

 1. Мандић Добривој - председник стручног већа, професор машинске групе предмета
 2. Лукић Рајкопрофесор машинске групе предмета
 3. Несторовић Ковиљка, професор машинске групе предмета
 4. Лазаревић Драганапрофесор машинске групе предмета
 5. Соколовић Браниславпрофесор машинске групе предмета
 6. Мијаиловић Зоранпрофесор машинске групе предмета
 7. Павић Слободанпрофесор машинске групе предмета
 8. Срдановић Катаринапрофесор машинске групе предмета
 9. Ненадовић Браниславпрофесор машинске групе предмета
 10. Макевић Драгољуб, координатор практичне наставе

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГРАЂЕВИНЕ

 

 1. Јованић Мирослав- председник стручног већа, професор грађевинске групе предмета
 2. Бекић Милан, професор грађевинске групе предмета
 3. Ђорђевић Љиљана, професор грађевинске групе предмета
 4. Божић Радомирпрофесор грађевинске групе предмета
 5. Глигорић Јасна, професор грађевинске групе предмета
 6. Бировљевић Оливера, професор грађевинске групе предмета
 7. Савковић Татијана, професор грађевинске групе предмета
 8. Даничић Предрагпрофесор грађевинске групе предмета
 9. Поповић Владимирпрофесор грађевинске групе предмета
 10. Дејан Рашковићпрофесор грађевинске групе предмета

СТРУЧНО ВЕЋЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

 

 1. Павловић Ивона - председник стручног већа,  професор хемије
 2. Божић Слађана, професор географије
 3. Познановић Небојшапрофесор географије
 4. Илић Срећко, професор физике
 5. Дамњановић Оливера, професор биологије
 6. Ђуричић Душица, професор историје
 7. Грубиша Давид, професор историје
 8. Матић Миломир, професор социологије
 9. Филип Станојевић, професор филозофије
 10. Степановић Весна, професор физике
 11. Taнасић Весна, професор грађанског васпитања
 12. Танацковић Весна, професор ликовне културе
 13. Јосиповић Драгана, професор економске групе предмета
 14. Којић Јулијанапрофесор економске групе предмета
 15. Томанић Славиша, вероучитељ
 16. Ђурђевић Татјана, вероучитељ

СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈА

 

 1. Ћурчић Бојан - председник стручног већа, професор саобраћајне групе предмета
 2. Mр маш. Милорад Гегић, професор, ДЕТАЉ БИОГРАФИЈЕ
 3. Крговић Драгица, професор саобраћајне групе предмета
 4. Прица Јовица, професор саобраћајне групе предмета
 5. Раданчевић Ненад, професор саобраћајне групе предмета
 6. Мирослав Јованићпрофесор саобраћајне групе предмет
 7. Драгана Матић, професор саобраћајне групе предмет
 8. Ивана Цвејићпрофесор саобраћајне групе предмет
 9. Ранковић Стева, инструктор вожње
 10. Ђурић Љиљана, инструктор вожње
 11. Шипић Данијелаинструктор вожње

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

 

 1. Радовановић Снежана - пресдедник стручног већа, професор енглеског језика
 2. Тодоровић Маријана, професор енглеског језик
 3. Пантић Милица, професор енглеског језика
 4. Дашић Наташа, професор енглеског језика
 5. Мирјана Младеновићпрофесор енглеског језика