Психолошко-педагошка служба у школи

 

У школи свакодневно раде школски педагог Данијела Живановић и школски психолог Душанка Јовановић.

  

Годишњи план рада школског педагога            Годишњи план рада школског психолога 
 

 

Анкета о изостајању ученика

 

Приказ и анализа резултата истраживања о безбедности ученика у школи

Упоредна анализа успеха и дисциплине ученика Техничке школе Шабац од 2014. године до 2018. године

 

Приказ и анализа података добијених анкетирањем ученика на тему факултативних активности у школи

 

Образац за посматрање часа током наставе на даљину 

Припрема за добар час 

Важни савети за добар час  

Писана припрема за извођење наставног часа

Образац за посету часу 

Праћење активности ученика на часу

ИОП образац

Образац за портфолио

 

Лист за уписивање информација о ученицима које предметни наставници упућују на разговор педагогу и ппсихологу

Образац за одељењске старешине

Евиденција телефонског контакта са родитељима

 

 

Како написати добру радну биографију 

Избор занимања

Важни савети за учење

 

 

 

 sova