СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-13.30)
I1

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

1 С. ВАСИЋ
I2

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

2 О. ДАМЊАНОВИЋ
I3 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 5 Д. ЛАЗАРЕВИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  23 О. БИРОВЉЕВИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 С. РАДОВАНОВИЋ
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР/ЕЛЕКТРИЧАР 9 Д. ЈЕРЕМИЋ
I7 АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 14 Т. ЦВИЈАНОВИЋ
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

3 М. БЕКИЋ
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 Ј. ПРИЦА
III7 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 К. НЕСТОРОВИЋ
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

22 М. ЈОВАНИЋ
III9

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

15 Д. ЂУРИЧИЋ
IV1

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

10 М. ЖИВКОВИЋ
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13 М. МАРЈАНОВИЋ
IV3

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

28 Н. ЈАКШИЋ
IV4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

24 Љ. ЂОРЂЕВИЋ
IV5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Н. ДАШИЋ
ДРУГА СМЕНА (13.35-19.35)
II1   АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
10  А. ЂУРИЋ
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

13 М. САВИЋ 
II3

 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

28 К. СРДАНОВИЋ
II4

 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

22 С. СТОЈАНОВИЋ
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 8 Н. СИМИЋ
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 9 Д. МАРКОВИЋ 
II7  АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
15 М. ПИЛИПОВИЋ
II8
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР 
4 Д. ЂЕРМАНОВИЋ
II9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 А. МИЛЕНКОВИЋ
III1 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 2 М. НИКОЛИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 В. ЂУРИЋ
III3

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

5 Д. МАНДИЋ
III4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

23 В. ТАНАЦКОВИЋ 
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

7 Б. ЋУРЧИЋ 
III6

АУТОЕЛЕКТРИЧАР

3 М. ПАНТИЋ
 III10

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

6 Д. КРГОВИЋ