СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-11.45)
I1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ  МРЕЖА

1 А. Ђурић
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

2 М. Савић 
I3 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 28 К. Срдановић
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  22 С. Стојановић
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 8 Н. Симић
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 9 Д. Марковић
I7 АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15 М. Пилиповић
I8

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

3 Т. Љубисављевић
I9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 А. Милићевић
III7 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 С. Божић
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

23 С. Радовановић
III9

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

24 О. Бировљевић
IV1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ  МРЕЖА

10 Ђ. Алимпић
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13 Ђ. Ковачевић
IV3

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

14 М. Павић
IV4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

5 Н. Гледић
IV5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

7 Ј. Прица
ДРУГА СМЕНА (12.15-16.30)
II1   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
2  М. Николић
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 В. Ђурић 
II3

 ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 

5 Д. Мандић
II4

 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

23 В. Танацковић
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Б. Ћурчић
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 М. Пантић 
II7  ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
4 К. Несторовић
II8
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ 
22 М. Јованић 
II9 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР 15 Д. Ђуричић 
II10 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 12 Д. Крговић
III1 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 10 М. Живковић
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

13 М. Марјановић
III3

 

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 

 КОНСТРУИСАЊЕ

28 Н. Јакшић
III4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

24 Љ. Ђорђевић 
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Н. Дашић 
III6

АУТОЕЛЕКТРИЧАР

9 С. Васић
 III10

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

6 О. Дамњановић