СПИСАК ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊСКИХ СТЕРЕШИНА И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

 

 ОДЕЉЕЊЕ. ЗАНИМАЊЕ  УЧИОНИЦА 
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
ПРВА СМЕНА (7.30-13.30)
I1

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

10 М.ЖИВКОВИЋ
I2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

13 М.МАРЈАНОВИЋ 
I3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ  28 Н.ЈАКШИЋ
I4 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР  24 Љ.ЂОРЂЕВИЋ
I5  ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 8 Н.ДАШИЋ
I6 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 9 С.ВАСИЋ
I7 ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 4 С.БОЖИЋ
I8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

23 С.РАДОВАНОВИЋ
I9 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР 5 М.ТОДОРОВИЋ
I10  ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 О.ДАМЊАНОВИЋ 
III1

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

2 Д.МАРКОВИЋ
III2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

УПРАВЉАЊА

1 Ђ.ЈОВАНОВИЋ
III3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

КОНСТРУИСАЊЕ

14 Б.КОСТИЋ 
III4

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

22 Р.БОЖИЋ
III5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

7 В.АНТОНИЋ
III6

АУТОЕЛЕТРИЧАР

3 Д.ЂЕРМАНОВИЋ
III7
АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ 15 В.ЂУРИЋ
III8

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ

МЕХАНИЗАЦИЈОМ

25 М.ЈОВАНИЋ
III9

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

12 Б.ЋУРЧИЋ
ДРУГА СМЕНА (13.35-19.35)
II1  АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ  МРЕЖА 
10  Ђ.АЛИМПИЋ
II2

 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

13 Ђ.КОВАЧЕВИЋ 
II3

 МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ

14 М.ПАВИЋ 
II4

 АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

5 Н.ГЛЕДИЋ 
II5
 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 7 Ј.ПРИЦА
II6
 АУТОЕЛЕКТРИЧАР 3 М.САВИЋ 
II7  АУТОМЕХАНИЧАР/МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
15 Н.СИМИЋ 
II8
 ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА/КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР
25 М.БЕКИЋ 
II9 ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6 С.СТОЈАНОВИЋ 
IV1

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ 

МРЕЖА 

9 М.НИКОЛИЋ 
IV2

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ

 УПРАВЉАЊА

1 В.АРСЕНОВИЋ 
IV3

МАШИНСКИ ТЕХИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО

 КОНСТРУИСАЊЕ 

28 К.НЕСТОРОВИЋ 
IV4

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

ВИСОКОГРАДЊУ

24 В.ТАНАЦКОВИЋ
IV5

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

8 Д.КРГОВИЋ