СТРУЧНИ АКТИВИ

 

Стручни актив за развој школског програма

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Милан Живковић, помоћник директора – координатор актива
 2. Живановић Данијела, школски педагог
 3. Јовановић Душанка, школски психолог
 4. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 5. Александра Миленковић, професор
 6. Софија Стојановић, професор
 7. Марјановић Марија, професор
 8. Прица Јовица, професор
 9. Оливера Бировљевић, професор
 10. Мандић Добривој, професор
 11. Савић Милан, професор
 12. Ковачевић Јованка, професор

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Одговорно лицеБранка Милићевић, директор

Остали чланови актива:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Александра Миленковић, члан Школског одбора, представник Наставничког већа
 5. Немања Симић, професор
 6. Борисав Спајић, представник Савета родитеља
 7. Драгица Крговић, професор
 8. Оливера Дањановић, професор
 9. Далибор Благојевић, представник Ученичког парламента
 10. Недељко Бабић, представник Школског одбора

 

Милићевић Бранка, помоћник директора – координатор актива

2.         Живановић Данијела, школски педагог

3.         Јовановић Душанка, школски психолог

4.         Тодоровић Маријана, професор

5.         Костић Борисав, професор

6.         Стојановић Софија, професор

7.         Марјановић Марија, професор

8.         Прица Јовица, професор

9.         Ђорђевић Љиљана, професор

          10.         Несторовић Ковиљка, професор

          11.         Марковић Душан, професор

          12.         Ковачевић Јованка, професор