СТРУЧНИ АКТИВИ

 

Стручни актив за развој школског програма

Одговорно лице: Чедомир Смиљанић, директор

Остали чланови актива:

 1. Милићевић Бранка, помоћник директора – координатор актива
 2. Живановић Данијела, школски педагог
 3. Јовановић Душанка, школски психолог
 4. Тодоровић Маријана, професор
 5. Костић Борисав, професор
 6. Стојановић Софија, професор
 7. Марјановић Марија, професор
 8. Прица Јовица, професор
 9. Ђорђевић Љиљана, професор
 10. Несторовић Ковиљка, професор
 11. Марковић Душан, професор
 12. Ковачевић Јованка, професор

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Одговорно лице: Чедомир Смиљанић, директор

Остали чланови актива:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Драган Чикарић, члан Школског одбора, представник Наставничког већа
 5. Немања Симић, професор
 6. Драгана Дрљачић, представник Савета родитеља
 7. Ђорђе Јовановићпрофесор
 8. Драгица Крговић, професор
 9. Снежана Радовановић, професор
 10. Радомир Божић, професор
 11. Јована Ђулејић, представник Ученичког парламента

 

Милићевић Бранка, помоћник директора – координатор актива

2.         Живановић Данијела, школски педагог

3.         Јовановић Душанка, школски психолог

4.         Тодоровић Маријана, професор

5.         Костић Борисав, професор

6.         Стојановић Софија, професор

7.         Марјановић Марија, професор

8.         Прица Јовица, професор

9.         Ђорђевић Љиљана, професор

          10.         Несторовић Ковиљка, професор

          11.         Марковић Душан, професор

          12.         Ковачевић Јованка, професор