ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Одговорно лице: Драгица Крговић, професор-координатор тима

 Остали чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић,  директор школе
 2. Бранка Милићевић,  помоћник директора школе
 3. Драгољуб Макевић, координатор практичне наставе
 4. Душанка Јовановић, школски психолог
 5. Данијела Живановић, школски педагог
 6. Добрила Љубисављевић, секретар школе
 7. Драган Чикарић, професор физичког васпитања
 8. Зоран Дражић, школски полицајац (060/3480344)
 9. Јована Ђулејић, ученик

 

Тим за инклузивно образовање

Одговорно лице: Маријана Тодоровић, професор-координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. БранкаМилићевић, помоћник директора
 4. ВераЂурић, професор
 5. Љиљана Ђорђевић, професор

 

Тим за самовредновање

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Душанка Јовановић, школски психолог
 2. Бранка Милићевић, помоћник директора
 3. Бојан Ћурчић, професор
 4. Милан Живковић, професор
 5. Никола Беговић, професор

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Одговорно лице:Душанка Јовановић, психолог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић, директор школе
 2. Данијела Живановић, школски педагог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Јасна Мијатовић, професор
 5. Јованка Ковачевић, професор
 6. Мира Николић, професор
 7. Виолета Арсеновић, професор
 8. Ковиљка Несторовић, професор
 9. Драгица Крговић, професор

 

Тим за додатну подршку и превенцију осипања ученика

Одговорно лице: Чедомир Смиљанић, директор школе– координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Милан Живковић, професор
 5. Марија Маријановић, професор
 6. Надежда Јакшић, професор
 7. Љиљана Ђорђевић, професор
 8. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 9. Светислав Васић, професор
 10. Слађана Божић, професор
 11. Снежана Радовановић, професор
 12. Маријана Тодоровић, професор
 13. Оливера Дамњановић, професор

 

Тим за промоцију школе

Одговорно лице:Никола Беговић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Милан Живковић, професор
 5. Јасна Мијатовић, професор
 6. Јовица Прица, професор
 7. Добривој Мандић, професор
 8. Представници ученика

 

Тим за пројектовање

Одговорно лице: Јасна Мијатовић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић, директор
 2. Бранка Милићевић, помоћник директора
 3. Радомир Божић, професор
 4. Љиљана Ђорђевић, професор
 5. Милан Бекић, професор
 6. Миливој Јованић, професор
 7. Катарина Дубљанин, професор
 8. Оливера Бировљевић, професор
 9. Татијана Савковић, професор
 10. Марко Глигорић, професор

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Одговорно лице: Чедомир Смиљанић, директор школе– координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, помоћник директора
 4. Весна Танацковић, професор
 5. Ивона Павловић, професор
 6. Снежана Радовановић, професор
 7. Милан Савић, професор

 

Тим за културну и јавну делатност школе

Одговорно лице: Драгана Ђермановић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бошко Живановић, професор
 2. Тамара Љубисављевић, професор
 3. Милена Мишковић, професор
 4. Радослава Јовичић, професор
 5. Слађана Божић, професор
 6. Софија Стојановић, професор

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Одговорно лице: Бранка Милићевић, помоћник директора

Чланови тима:

 1. Чедомир Смиљанић, директор школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Данијела Живановић, школски педагог
 4. Борисав Костић, професор
 5. Добривоје Мандић, професор
 6. Наташа Дашић-Михаиловић, професор
 7. Павловић Биљана, професор