ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Одговорно лице: Драгица Крговић, професор-координатор тима

 Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић,  директор школе
 2. Милан Живковић,  помоћник директора школе
 3. Драгољуб Макевић, координатор практичне наставе
 4. Душанка Јовановић, школски психолог
 5. Данијела Живановић, школски педагог
 6. Катарина Савић, секретар школе
 7. Никола Беговић, професор 
 8. Милош Пајић, школски полицајац (065/8104188)
 9. Срђан Станојевић, ученик

 

Тим за инклузивно образовање

Одговорно лице: Тамара Љубисављевић, професор-координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. БранкаМилићевић, директор
 4. Милан Живковић, помоћник директора
 5. Душица Ђуричић, професор
 6. Васић Светислав, професор

 

Тим за самовредновање

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Душанка Јовановић, школски психолог
 2. Бранка Милићевићдиректор
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Дејан Јеремић, професор
 5. Ђорђе Јовановић, професор
 6. Јасмина Антонић, представник Савета родитеља 
 7. Срђан Јокић, ученик

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Одговорно лице:Душанка Јовановић, психолог - координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор школе
 2. Данијела Живановић, школски педагог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Мирјана Павић, професор
 5. Јованка Ковачевић, професор

 

Тим за додатну подршку и превенцију осипања ученика

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Остали чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Никола Беговићпрофесор
 5. Милан Савићпрофесор
 6. Катарина Срдановићпрофесор
 7. Софија Станојевићпрофесор
 8. Немања Симићпрофесор
 9. Душан Марковићпрофесор
 10. Марија Пилиповићпрофесор
 11. Тамара Љубисављевићпрофесор
 12. Александра Миленковићпрофесор

 

Тим за промоцију школе

Одговорно лице:Никола Беговић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Бранка Милићевић, директор
 4. Милан Живковић, професор, помоћник директора
 5. Јасна Мијатовић, професор
 6. Јовица Прица, професор
 7. Добривој Мандић, професор
 8. Представници ученика

 

Тим за пројектовање

Одговорно лице: Јасна Мијатовић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевић, директор
 2. Љиљана Ђорђевић, професор
 3. Радомир Божић, професор
 4. Владимир Поповић, професор
 5. Милан Бекић, професор
 6. Миливој Јованић, професор
 7. Катарина Дубљанин, професор
 8. Оливера Бировљевић, професор
 9. Татијана Савковић, професор
 10. Марко Глигорић, професор

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор школе– координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Данијела Живановић, школски педагог
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора
 4. Снежана Радовановић, професор
 5. Тамара Цвијановић, професор
 6. Јовица Прица, професор
 7. Оливера Дамњановић, професор

 

Тим за културну и јавну делатност школе

 

Одговорно лице: Драгана Ђермановић, професор-координатор тима

Чланови тима:

 

 1. Бошко Живановић, професор
 2. Тамара Љубисављевић, професор
 3. Милена Мишковић, професор
 4. Радослава Јовичић, професор
 5. Слађана Божић, професор
 6. Софија Стојановић, професор

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Одговорно лице: Бранка Милићевић, директор

Чланови тима:

 1. Милан Живковићпомоћник директора школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Данијела Живановић, школски педагог
 4. Надежда Јакшић, професор
 5. Душица Ђуричић, професор
 6. Милица Пантић, професор
 7. Марија Марјановић, професор
 8. Срдановић Катарина, професор
 9. Мира Николић, професор
 10. Бојан Ћурчић, професор
 11. Радомир Божић, професор
 12. Предраг Живановић, професор

 

Тим за професионални развој

Одговорно лице: Данијела Живановић, школски педагог-координатор тима

Чланови тима:

 1. Бранка Милићевићдиректор школе
 2. Душанка Јовановић, школски психолог
 3. Милан Живковић, помоћник директора школе
 4. Јасна Мијатовићпрофесор стручних предмета
 5. Александар Ђурићпрофесор стручних предмета