ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ

 


Техничка школа Шабац је специфична по чврстом споју духовног и практичног рада на основу којег се школују многе генерације ученика за конкретан будући живот и    рад. Током своје дуге историје од преко 100 година,Техничка школа Шабац је пролазила кроз  разне реформе, догађања и промене и данас има 40 одељења са преко 900 ученика четворогодишњих и  трогодишњих образовних профила. Трећину одељења чине четворогодишњи  образовни профили. Школа има више од 100 запослених. Захваљујући савремено опремљеном и одржаваном радном простору, омогућен је савремени начин  извођења наставе и стицање знања ученика у складу са најновијим захтевима и потребама друштва. Ученицима Техничке школе доступна су најновија  достигнућа из области информационих технологија, елетротехнике, аутоелектронике, машинства, аутоматике, процесног управљања, управљања CNC  машинама, компјутерског конструисања, грађевинарства...

Школа поседује полигон за обуку возача и најсавременије уређаје за аутодијагностику,  савремене радионице за обуку ученика машинске струке и грађевинарства. Школске радионице за реализовање практичне наставе простиру се на преко 1200м2, школа има просторије за савременом опремом за аутодијагностику, кабинете за рачунарство и информатику, електрична и електронска мерења, машинство и  машинске материјале, практичну наставу из грађевинарства. Ученицима је на располагању приступ интернету и 6 рачунарских кабинета. Школска библиотека  броји преко 11100 наслова. Последњих година школа је активно укључена у сарадњу са привредним субјектима града Шапца, како би се практична настава ученика што успешније реализовала.

Интензивним активностима школа је последњих година успела да значајно унапреди структуру наставног кадра кроз многобројна усавршавања и семинаре.  Уведени су нови образовни профили и огледна занимања, у складу са најновијим трендовима развоја информационих технологија, аутоматике, процесног  управљања, машинства и грађевинарства.

Тренутно се у Техничкој школи Шабац школују ученици за следеће образовне профиле:

  1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
  2. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
  3. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
  4. САОБРАЋАЈ