Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Он је највише демократско тело ученика које се бави питањима везаним за живот и рад ученика у школи. Ученички парламент сваке године доноси Програм рада и има Статут о свом раду. Парламент бира по два представника за школски одбор и тим за Развојно планирање. Рад ученичког парламента помажу и координирају школски педагог и психолог и задужени професори Дејан Радовановић и Драгана Ђермановић.

 

План и програм рада Ученичког парламента у школској 2021/2022. години