УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023. ГОДИНУ

 

План уписа редовних ученика у први разред школске 2022-2023.  

 Информатор упса за школску 2022-2023. годину

  Видео презентација школе

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Администратор рачунарских мрежа 1 30
Техничар мехатронике 1

30

(8 дуално )

Аутоелектричар  1  15
Сервисер термичких и расхладних уређаја  1

 15

( 14 дуално )

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина

30

( 3 дуално ) 

Индустријски механичар

1

15

( 3 дуално )

Оператер машинске обраде 1

15

( 13 дуално )

ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Керамичар-терацер-пећар  1 15 
Монтер суве градње 1 30
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30