УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2024-2025. ГОДИНУ

 

План уписа редовних ученика у први разред школске 2024-2025.  

 Информатор упса за школску 2024-2025. годину

  Видео презентација школе

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар администрирања рачунарских мрежа     1 28
Техничар мехатронике     1

28

(9 дуал )

Аутоелектричар  1  14    
Електричар  1

 28

(8 дуал)

   
Сервисер термичких и расхладних уређаја 1

14

(5 дуал)

   
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина    

28

(8 дуал)

Индустријски механичар

1

14

   
Оператер машинске обраде 1

14

(5 дуал)

   
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 28
Декоратер зидних површина 1 14
Полагач облога  1 14 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1

28

Возач моторних возила  1  28