ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

( CNC ) МАШИНА

 

Листа oпштеобразовних предмета и број предвиђених часова по годинама   

Листа стручних предмета и број предвиђених часова по годинама

  

Овај техничар управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина.  (ЦНЦ) Цомпутер Нумерицал Цонтрол је процес производње машинских делова на машинама код којих компјутер управља кретањем радних органа машине.   Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на ЦНЦ машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру. Ово је најатрактивније занимање у машинству јер обједињује пројектовање и производњу применом компјутера.

 

На овом смеру ученици у потпуности стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања технолошких процеса упознају се са технолошким. могућностима компјутерски.

 

Током четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за:

 

  • правилну израду и коришћење техничке документације
  • за процес организације рада на CNC машинама
  • за разраду технолошких поступака обраде на КУМ машинама
  • за примену алата и прибора у процесу производње
  • за примену аутоматизације у процесу производње
  • за стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система
  • за примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси
  • за активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације
  • за процес програмирања (G-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма

 

Техничар за комјутерско управљање је занимање будућности. Повезује познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама. Уз примену знања и вештина рада на рачунару, научићете да направите програм по којем ће КУМ - компјутерски управљане машине (старија терминологија је користила израз CNC машине) производити тражени радни део. Зато се са правом каже, да техничар за комјутерско управљање, чини да машта постане стварност.