ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

 


 

Листа општеобразовних и стручних предмета 

У току четверогодишњег образовања у оквиру смера за техничара друмског саобраћаја ученици се оспособљавају за следеће врсте послова :

 • организовање робног друмског транспорта уз оптимизацију капацитета возних паркова
 • диспечерске послове
 • техничку експлоатацију транспортних средстава
 • пројектовање постављања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације
 • планирање и реализоваање снимања саобраћајних токова
 • унутрашњу контролу саобраћаја
 • вршење увиђаја саобраћајних незгода и обрада потребне документације
 • послове осигурања моторних возила
 • организовање техничких база за одржавање моторних возила
 • организацију рада ауто-школа

 

 

 

Подручја запошљавања за овај образовни профил могу бити:

 • ауто-школе
 • царинска служба и међународне шпедитерске агенције
 • осигуравајући заводи
 • општиинске управе при одељењима за послове саобраћаја
 • организације и предузећа из области пројектовања и одржавања путева
 • организације и предузећа која се баве унутрашњим транспортом и складиштењем робе
 • организације и предузећа из области друмског саобраћаја која се баве јавним превозом робе и путника
 • организације такси-службе
 • туристичке агенције
 • паркинг службе
 • Секретаријат унутрашњих послова
 • организације и предузећа која поседују сопствени возни парк