СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

  1. Савић Милан - председник стручног већа, професор електро групе предмета
  2. Васић Светислав, професор електро групе предмета
  3. Јовановић Ђорђепрофесор електро групе предмета
  4. Марковић Душан, професор електро групе предмета
  5. Арсеновић Виолета, професор електро групе предмета
  6. Николић Мира, професор електро групе предмета
  7. Јовановић Душкопрофесор електро групе предмета
  8. Живковић Милан, професор електро групе предмета
  9. Ђурић Aлександар, професор електро групе предмета
  10. Јеремић Дејанпрофесор електро групе предмета
  11. Татјана Досковић, професор електро групе предмета
  12. Дејан Тадићпрофесор електро групе предмета
  13. Милишић Младеннаставник практичне наставе