СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

 

  1. Стојановић Софија - председник стручног већа, професор физичког васпитања
  2. Живановић Предраг, професор физичког васпитања
  3. Мишић Владимирпрофесор физичког васпитања
  4. Чикарић Драганпрофесор физичког васпитања
  5. Симић Немањапрофесор физичког васпитања