СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

 

  1. Радовановић Снежана - пресдедник стручног већа, професор енглеског језика
  2. Тодоровић Маријана, професор енглеског језик
  3. Пантић Милица, професор енглеског језика
  4. Дашић Наташа, професор енглеског језика
  5. Мирјана Младеновићпрофесор енглеског језика