СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

 

  1. Тодоровић Маријана, - пресдедник стручног већа, професор енглеског језика
  2. Дашић Наташа, професор енглеског језик
  3. Пантић Милица, професор енглеског језика
  4.  Радовановић Снежана, професор енглеског језика