СТРУЧНО ВЕЋЕ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

 

 1. Павловић Ивона - председник стручног већа,  професор хемије
 2. Божић Слађана, професор географије
 3. Познановић Небојшапрофесор географије
 4. Илић Срећко, професор физике
 5. Дамњановић Оливера, професор биологије
 6. Ђуричић Душица, професор историје
 7. Грубиша Давид, професор историје
 8. Матић Миломир, професор социологије
 9. Филип Станојевић, професор филозофије
 10. Степановић Весна, професор физике
 11. Taнасић Весна, професор грађанског васпитања
 12. Танацковић Весна, професор ликовне културе
 13. Јосиповић Драгана, професор економске групе предмета
 14. Којић Јулијанапрофесор економске групе предмета
 15. Томанић Славиша, вероучитељ
 16. Ђурђевић Татјана, вероучитељ