СТРУЧНО ВЕЋЕ САОБРАЋАЈА

 

 1. Прица Јовица - председник стручног већа, професор саобраћајне групе предмета
 2. Mр маш. Милорад Гегић, професор, ДЕТАЉ БИОГРАФИЈЕ
 3. Крговић Драгица, професор саобраћајне групе предмета
 4. Ћурчић Бојан, професор саобраћајне групе предмета
 5. Раданчевић Ненад, професор саобраћајне групе предмета
 6. Матић Анапрофесор саобраћајне групе предмет
 7. Драгана Матић, професор саобраћајне групе предмет
 8. Ивана Цвејићпрофесор саобраћајне групе предмет
 9. Ранковић Стева, инструктор вожње
 10. Ђурић Љиљана, инструктор вожње
 11. Шипић Данијелаинструктор вожње