СТРУЧНО ВЕЋЕ ГРАЂЕВИНЕ

 

 1. Бировљевић Оливера- председник стручног већа, професор грађевинске групе предмета
 2. Бекић Милан, професор грађевинске групе предмета
 3. Ђорђевић Љиљана, професор грађевинске групе предмета
 4. Божић Радомирпрофесор грађевинске групе предмета
 5. Глигорић Јасна, професор грађевинске групе предмета
 6. Дубљанин Катарина, професор грађевинске групе предмета
 7. Јованић Миливој, професор грађевинске групе предмета
 8. Савковић Татијана, професор грађевинске групе предмета
 9. Дејан Шељемпрофесор грађевинске групе предмета
 10. Поповић Владимирпрофесор грађевинске групе предмета
 11. Дејан Рашковићпрофесор грађевинске групе предмета