С П И С А К

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОЈИ РАДЕ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ШКОЛЕ

 

 

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА, ИНСТАЛАЦИЈА, ИНВЕНТАРА  И ДВОРИШТА, ПОПРАВКЕ КВАРОВА - ДОМАРИ :

 

 1. Влада Петровић
 2. Јова Лазаревић

 

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА – ЛОЖАЧ :

 

 1. Миленко Нинковић

 

ПОСЛОВИ ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ – СПРЕМАЧИЦЕ :

 

 1. Љиљана Димитријевић
 2. Нада Перић
 3. Снежана Миловановић
 4. Марија Новаковић
 5. Вуковић Биљана
 6. Зељић Весна
 7. Гордана Рувидић
 8. Слободанка Милетић
 9. Славица Стојановић
 10. Данијела Димитријевић
 11. Далиборка Ђокић
 12. Славица Лазаревић
 13. Милица Ненадовић