Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

08.11.2019.

31.01.2020.

27.03.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

08.11.2019.

31.01.2020.

10.04.2020.

12.06.2020.

19.06.2020.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

15.11.2019.

31.01.2020.

19.02.2020.

27.03.2019.

29.05.2020.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

15.11.2019.

31.01.2020.

19.02.2020.

21.04.2020.

19.06.2020.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у недељу, 28.06.2020.