Седнице одељењских већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

13.11.2018.

31.01.2019.

29.03.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

13.11.2018.

31.01.2019.

12.04.2019.

14.06.2019.

21.06.2019.

 

Седнице наставничких већа

 

 

1

ТРОМЕСЕЧЈЕ

1

ПОЛУГОДИШТЕ

3

ТРОМЕСЕЧЈЕ

КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ

РАЗРЕДИ

16.11.2018.

31.01.2019.

19.02.2019.

29.03.2019.

31.05.2019.

ОСТАЛИ

РАЗРЕДИ

16.11.2018.

31.01.2019.

19.02.2019.

19.04.2019.

21.06.2019.

 

Према потреби седнице ће се одржавати и у другим терминима. 

Додела сведочанстава биће у суботу, 28.06.2019.