Индустријски механичар

 


 

Списак општеобразовних и стручних предмета

 Послови индустријског механичара подразумевају да:

 

  • Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
  • Прати рад индустријских машина;
  • Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина;
  • Врши правилну употребу средстава заштите на раду.

 

Наставни планови за овај образовни профил предвиђају следеће активности:

 

Теоријска настава се одвија у школи, у учионицама и школској радионици, у зависности од потреба наставног предмета. Практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, када ђаци одлазе на праксу у компаније. Ученици који се школују за индустријског механичара имаће практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у другом разреду три месеца, а у трећем два пута по три месеца у блоку.

 

Могућности запослења након школовања су:

 

  • У самосталним предузећима;
  • У сервисима за превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
  • У фабрикама које врше машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

 

Могућности даљег усавршавања су:

 

  • Преквалификација;
  • Доквалификација;
  • Студирање на вишим школама.