Електротехника је грана технике која се бави проучавањем и техничком применом електрицитета и електричне енергије. Она обухвата пет основновних области: електроенергетику, електронику, рачунарску технику, аутоматику и телекомуникације. У Техничкој школи Шабац настава се изводи по плановима и програмима из области рачунарства, аутоматике и енергетике. У наредним годинама планира се и увођење нових смерова, првенствено из области телекомуникација и нови стручни профили рачунарства.

Електроника је фундаменталне област савремене технике. Сматра се да је електроника највећа индустријска грана савременог света. Електроника је постала физичка основа рачунарства и телекомуникација. Развој електронске индустрије допринео је "зближавању" појединих традиционално одвојених области, као што су на пример, комуникације и рачунарска техника.

Електроника се у нашој школи проучава у склопу предмета Електроника 1, Електроника 2, Дигитална електроника и Енергетска електроника.

Енергетика и електрична енергија је покретач светске привреде и савременог света. Потрошња електричне енергије непрестано расте и постаје мерило животног стандарда. Потребе за електричном енергијом расту све брже и све је теже доћи до њених нових извора. Постоји проблем пренеоса и дистрибуције електричне енергије до нових потрошача уз минумим губитака. Енергетска ефикасност постаје други важан задатак. У Републици Србији се претпоставља да ће постојати потреба за новим профилом стручњака из области електроенергетике, који ће поред класичних стручних знања из електроенергетике, стећи и знања из обновљивих извора енергије, екологије, информатике, електронике, аутоматике, економије и менаџмента. Друга јако битна област електроенергетике су системи управљања електромоторним и електроенергетским погонима и постројењима.

 

Енергетика се у Техничкој школи Шабац проучава у склопу већег броја предмета: Електромоторни погон, Управљање електромоторним погоном, Аутоматика, Електричне инсталације, Енергетска електроника, Процесно управљање, Производња и пренос електричне енергије итд...

Рачунарство је последњих година у невероватно великој експанзији. Постоји велико интерeсовање ученика за област рачунарсва па је, поред смера електротехничар рачунара пре две године уведен смер администратора рачунарских мрежа. Интересовање за ова два смера је претходних година било велико. Један од разлога је сигурно и чињеница да преко 80% ученика који су завршили рачунарство, и касније факултет већ ради у струци.

Рачунарство се изучава кроз велики број предмета: Програмирање (у 2, 3 и 4 разреду), Рачунарски хардвер (1 и 3 разред), Дигитална електроника (3 разред), Оперативни системи (4 разред), Мрежни оперативни системи, Сервери, Рачунарске мреже (3 и 4 разред), Обрада и пренос сигнала итд...

Актуелни образовни профили Техничке школе Шабац су:

 

IV степен

Администратор рачунарских мрежа 

Електротехничар рачунара

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар информационих технологија

Техничар мехаронике

III степен

Аутоелектричар

Електричар