Ocena korisnika:   / 0

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016-2017. ГОДИНУ


План уписа редовних ученика у први разред школске 2016-2017.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Eлектротехничар рачунара 1 30
Електротехничар процесног управљања 1 30
Аутоелектричар  1  30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Машински техничар за компјутерско конструисање 1 30
Аутомеханичар 1 15
Механичар грејне и расхладне технике  15
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Руковалац грађевинском механизацијом 1 30
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30

 

План уписа ванредних ученика у школској 2016-2017.

 

Аутоелектричар 3 ученика
Руковалац грађевинском механизациојом 3 ученика 

 

 

Ocena korisnika:   / 0

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ


План уписа редовних ученика у први разред школске 2017-2018.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Администратор рачунарских мрежа 1 30
Електротехничар процесног управљања 1 30
Аутоелектричар  1  30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Машински техничар за компјутерско конструисање 1 30
Аутомеханичар 1 15
Механичар грејне и расхладне технике  15
ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Керамичар-терацер-пећар  1 15 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1 30
Возач моторних возила  1  30

 

План уписа ванредних ученика у школској 2017-2018.

 

Аутоелектричар 3 ученика
Руковалац грађевинском механизациојом 3 ученика 

 

 

Ocena korisnika:   / 0

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2023-2024. ГОДИНУ

 

План уписа редовних ученика у први разред школске 2022-2023.  

 Информатор упса за школску 2023-2024. годину

  Видео презентација школе

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Електротехничар рачунара 1 30
Електротехничар процесног управљања 1

30

Аутоелектричар  1  15
Електричар  1

 15

( 15 дуално )

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина

30 

Индустријски механичар

1

15

( 5 дуално )

Оператер машинске обраде 1

15

ГРАЂЕВИНАРСТВО БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Архитектонски техничар 1 30
Декоратер зидних површина 1 15
Полагач облога  1 15 
САОБРАЋАЈ БРОЈ ПЛАНИРАНИХ МЕСТА ЗА УПИС
трогодишње четворогодишње
одељења ученика одељења ученика
Техничар друмског саобраћаја 1

30

( 2 дуално )

Возач моторних возила  1  30